Page 111 - Catalogo General
P. 111

GOLA
                                               Inicio                                         Indice  GOLA VERTICAL LATERAL
                                                          04

      REFERENCIA ACABADO  LONGITUD                      53,8

     11502280101 Plata Mate 4 mts  48 mts
     11502280105  Inox   4 mts  48 mts          20,9
     11502280201 Blanco Brillo 4 mts 48 mts                         39
     11502280202 Negro Mate 4 mts  48 mts
     11502280203 Blanco Mate 4 mts 48 mts
     11502280507  Antracita 4 mts  48 mts
    * Material: Aluminio                           37,6    16,2
    * Muebles columnas y semicolumnas
                                        Indice  GOLA VERTICAL CENTRAL                                          70
      REFERENCIA ACABADO  LONGITUD

     11502270101 Plata Mate 4 mts  32 mts                           20,9
     11502270105  Inox   4 mts  32 mts
                                 39
     11502270201 Blanco Brillo 4 mts 32 mts
     11502270202 Negro Mate 4 mts  32 mts
     11502270203 Blanco Mate 4 mts 32 mts
     11502270507  Antracita 4 mts  32 mts
                                          37,6    16,2
    * Material: Aluminio
    * Muebles columnas y semicolumnas.
    Parte Divisoria


                                           04.Tiradores-Pomos-Gola 111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116